Telefon
WhatsApp
Mail


MADDİ HASARLI KAZALARDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR ?

KAZA DURUMU

Kaza durumunda lütfen en kısa sürece +9 0 53 2682 18 23 numaralı Müşteri Hizmetleri Birimi’ni arayıp kaza hakkında bilgi vererek destek alın. MUTLU RENT A CAR Kullanıcı Klavuzu’nda belirtilen önlemleri alarak gerekli işlemleri uygulayın. Kaza durumunda gerekli evrakların tam olarak temin ve teslim edilememesinden dolayı meydana gelebilecek maddi ve manevi tüm sorumlulukların siz değerli müşterilerimize ait olacağını lütfen unutmayın.

 

Çarpışma hasarlarında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, 28.12.2007 tarih ve 2007/27 sayılı genelgesin çerçevesinde sürücüler kendi aralarında anlaşarak tutulması gerekli kaza tutanağını eksiksiz doldurup imzalayarak polis veya jandarmaya haber vermeden sorunu kendi aralarında çözebilirler. Sürücüler arasında anlaşmalı olarak hazırlanması gereken kaza tutanağını, MUTLU RENT A CAR kullanıcı kılavuzu içerisinde bulabilirsiniz.

 

MADDİ HASARLI KAZALARDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR ?

 • Trafik polis ekipleri ya da benzer güvenlik güçleri tarafından düzenlenen KAZA RAPORU ya da tarafların kendi aralarında anlaşmalı halinde düzenlenen MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI.
 • Kaza mahallinde çekilen ve araçların plakalarını da gösteren kaza fotoğrafları.
 • Karşı tarafın / tarafların trafik sigorta poliçesi, ruhsat ve ehliyet fotokopileri veya fotoğrafları.

Hasarlarınızla ilgili teslim edilmeyen veya eksik teslim edilen evraklar olması halinde ilgili hasar bellerinin firmanıza fatura edileceğini lütfen unutmayın.

 

MADDİ HASARLI KAZALARDA YAPILMASI GEREKENLER

 • Aracınızı kaza mahallinden kaldırmadan farklı açılardan fotoğraflarını çekin.
 • Kazaya karışan taraflarla anlaşmanızın ardından aracınızı bir an önce güvenli alana park edin. HATIRLATMA: Maddi hasarlı kazalarda araçlar kaza sonrasında bulundukları pozisyondan hareket ettirilir ve sonrasında taraflar arasında anlaşma bozulursa, tarafların polis çağırma hakkı kaybolmaktadır.
 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı doldurmanızın ardından form üzerinde kazanın nasıl olduğunun anlatılması ve krokisinin çizilerek tarafların karşılıklı imzalaması gerekir. HATIRLATMA: Kaza tutanağı üzerinde yer alan bilgiler, tramer bilgi merkezi bünyesinde yer alan komisyon tarafından değerlendirilerek taraflar arasında kusur dağılımı belirlenmektedir.
 • Karşı tarafın ruhsat fotokopisi, ehliyet fotokopisi, sigorta poliçesi fotokopisi ve eğer kazaya karışan araçlardan herhangi biri yabancı plakalıysa Yeşil Kart (Green Card) ve pasaport fotokopilerinin de alınması gerekmektedir. Kaza anında bu evrakları temin etmek mümkün olmazsa karşı tarafın irtibat bilgilerini alarak daha sonra bu eksikliklerin tamamlanmasının siz değerli müşterilerimizin sorumluluğunda olduğunu lütfen unutmayın.
 • İkiden fazla aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilir. Bu durumda, her form mutlaka kazaya karışan tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır. Kazaya karışan tarafların tamamının imzasını taşımayan veya ıslak imzalı olmayan tutanaklar geçerli kabul edilmemektedir.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NE ŞEKİLDE DOLDURULMALIDIR ?

 

 • 1 ve 2 numaralı alanlara, kazanın meydana geldiği zamana ve yere ilişkin bilgiler yazılmalıdır.
 • 3 numaralı alana, görgü tanıkları varsa onların iletişim bilgileri yazılmalıdır.
 • 4, 5 ve 6 numaralı alanlara, sürücüye, araca ve trafik poliçesine ilişkin bilgiler yazılmalıdır.
 • 7 numaralı alanda kaza detayı hakkında bazı bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerden uygun olana (x) ile işaretleyiniz. 7 Numaralı alanın doldurulması zorunlu olmamasına rağmen sigorta şirketinin olayı kısa sürede değerlendirmesini sağlayacağı için doldurulması önerilmektedir.
 • 8 numaralı alan, yurt dışından gelen bir aracın kazaya karışması durumunda doldurulmalıdır. Bu alana, trafik sigortası yerine geçen Yeşil Kart (Green Card) belgesine sahip araçlara ilişkin bilgiler yazılmalıdır.
 • 9 numaralı alanda, çeşitli motorlu araç görselleri bulunmaktadır. Bu araçlardan uygun olanınının üzerinde aracın ilk darbe aldığı yer işaretlenmelidir.
 • 10 Numaralı alana, kazanın meydana geldiği yerin ve anının taslağını çiziniz. Taslak üzerinde cadde ve sokak ismi belirtilmeli, araçlar A ve B aracı olarak belirtilmeli, yol çizgileri çizilmelidir.
 • 11 numaralı alana, sürücülerin kaza ile ilgili görüşlerinin yazılması gerekmektedir. Ayrılan alanın yetersiz kalması durumunda beyaz bir sayfa kullanılarak görüşlerin devamı yazılabilir ve bu sayfanın tutanağa eklenmesi gerekmektedir.
 • 12 numaralı alan, sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalanmayan tutanaklar geçersiz olmaktadır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Tutanak üzerindeki zorunlu alanların tam ve eksiksiz doldurulması ile tutanak geçerli hale gelir. Aksi durumda tutanak geçersiz sayılacaktır. Tutanağın geçersiz sayıldığı durumlarda hasara ilişkin onarım maliyetleri firmanıza fatura edilecektir.

 

KAZA TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMEYECEĞİ DURUMLAR NELERDİR ?

 • Sürücü belgesiz ve / veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
 • Sürücüde alkol ve akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
 • Kamu Kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik kazasında 3. Şahıslara ait eşyalara zarar gelirse
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya bir kaçının trafik sigortasının bulunmaması veya süresinin bitmiş olduğu hallerde,
 • Trafik kazası, ölüm ve / veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa,

 

Yukarıda belirtilen durumlarda ‘’maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı (anlaşmalı tutanak)’’ kazaya karışan taraflarca değil, resmi makamlar (trafik polis ekipleri, jandarma vb.) tarafından düzenlenmelidir.

 

Bahsedilen durumlardan biri veya bir kaçının geçerli olmasına rağmen anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı düzenlenmesi halinde (örn; kamu malına, yol bariyerine, elektrik direğine ya da üçüncü şahsa ait garan kapısına, duvara vb. zarar verilmesine rağmen anlaşmalı tutanak düzenlenmişse) bu tutanak geçersiz sayılmaktadır.

 

Anlaşmalı tutanağın geçersiz olacağı bu gibi durumlarda ilgili hasar ilişkin onarım bedellerinin firmanıza fatura edileceğini lütfen unutmayın.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Trafik kazası, polis bölgesi sorumluluk alanı dışında meydana geldiyse, jandarma karakolundan destek alınmalıdır.